DOLCI

BIRRAMISÙ Euro 4,50

BABÀ Euro 4,00

CHEESCAKE Euro 4,00

FIESTA Euro 4,00

DELICE Euro 4,00

OREO Euro 4,00

RED VELVET Euro 4,00

DOLCI Gluten free Euro 4,50